Daftar Harga Motor Honda baru (OTR Jan 2019 DIY)

Daftar Harga Motor Honda baru (OTR Jan 2019 DIY)

Daftar harga/OTR DIY Jan 2019

Per Januari 2019                
                   
Unit Regular
No Deskripsi Kode Tipe OTR DIY Kenaikan OTR KEDU & BANYUMAS Kenaikan
LAMA BARU LAMA BARU
1 NF11T14C01 M/T GB2 NEW REVO FIT MMC       14,090,000     14,130,000              40,000  14,460,000     14,500,000 40,000
2 NF11T14C03 M/T GD2 NEW REVO X       15,920,000     15,960,000              40,000  16,190,000     16,230,000 40,000
3 AFP12W22C08 M/T GH1 NEW BLADE 125 FI R STANDARD       17,420,000     17,460,000              40,000  17,810,000     17,850,000 40,000
4 AFP12W22C08A M/T  GHB NEW BLADE 125 FI R REPSOL EDITION       17,820,000     17,860,000              40,000  18,250,000     18,290,000 40,000
5 AFX12U24C07 M/T GE3 SUPRA X 125 SW       17,300,000     17,340,000              40,000  17,720,000     17,760,000 40,000
6 AFX12U24C08 M/T GF3 SUPRA X 125 CW       18,320,000     18,360,000              40,000  18,740,000     18,780,000 40,000
7 NF12A1CF3 M/T FM3 SUPRA HELM IN FI MMC       18,740,000     18,780,000              40,000  19,260,000     19,300,000 40,000
8 G2E02R21S2 M/T HJ6 New Supra GTR150 Sporty       21,860,000     21,900,000              40,000  22,130,000     22,170,000 40,000
9 G2E02R21S2A M/T HJG New Supra GTR150 Exclusive       22,110,000     22,150,000              40,000  22,390,000     22,430,000 40,000
10 Y1G02N02L1 A/T PLUS GWK/GWL NEW BEAT POP ESP CW PLUS       15,820,000     15,910,000              90,000  16,320,000     16,410,000 90,000
11 Y1G02N02L1AA A/T PLUS GXK/GXL NEW BEAT POP ESP CBS PLUS       16,020,000     16,110,000              90,000  16,520,000     16,610,000 90,000
12 Y1G02N15L1 A/T PLUS GYK/GYL NEW BEAT POP ESP CBS ISS PLUS       16,670,000     16,760,000              90,000  17,170,000     17,260,000 90,000
13 D1B02N26S2 A/T Plus HML Beat Sporty CW Plus       16,240,000     16,330,000              90,000  16,770,000     16,860,000 90,000
14 D1B02N12S2 A/T Plus HKL Beat Sporty CBS Plus       16,470,000     16,560,000              90,000  16,970,000     17,060,000 90,000
15 D1B02N13S2 A/T Plus HLL Beat Sporty CBS ISS Plus       16,920,000     17,010,000              90,000  17,630,000     17,720,000 90,000
16 D1I02N27S2 A/T Plus HNL Beat Street CBS Plus       16,920,000     17,010,000              90,000  17,630,000     17,720,000 90,000
17 D1I02N27S3 A/T Plus HN3A Beat Street Matte Black Plus       16,920,000     17,010,000              90,000  17,630,000     17,720,000 90,000
18 F1C02N28S1A A/T Plus HPJA All New Scoopy Stylish GRY Plus       18,830,000     18,940,000           110,000  19,360,000     19,470,000 110,000
19 F1C02N28S1B A/T Plus HPJB All New Scoopy Sporty GRY Plus       18,830,000     18,940,000           110,000  19,360,000     19,470,000 110,000
20 D1A02N18S2 A/T PLUS HET New Vario 110 FI CBS MMC PLUS       17,500,000     17,540,000              40,000  17,950,000     17,990,000 40,000
21 D1A02N18S2A A/T PLUS HEU New Vario 110 FI CBS Advanced MMC PLUS       17,600,000     17,640,000              40,000  18,060,000     18,100,000 40,000
22 D1A02N19S2 A/T PLUS HFT New Vario 110 FI CBS ISS MMC PLUS       18,250,000     18,290,000              40,000  18,700,000     18,740,000 40,000
23 D1A02N19S2A A/T PLUS HFU New Vario 110 FI CBS – ISS Advanced MMC PLUS       18,350,000     18,390,000              40,000  18,810,000     18,850,000 40,000
24 A1F02N36M1 A/T PLUS HYY Vario Techno 125 CBS Plus       20,010,000     20,050,000              40,000  20,470,000     20,510,000 40,000
25 A1F02N37M1 A/T PLUS HZY Vario Techno 125 CBS ISS Plus       20,710,000     20,750,000              40,000  21,230,000     21,270,000 40,000
26 X1H02N35M1 A/T PLUS HWY New Vario Techno 150 Plus       23,470,000     23,510,000              40,000  24,370,000     24,410,000 40,000
27 V1J02Q32L0 A/T HS0 NEW PCX 150 CBS       27,970,000     28,220,000           250,000  28,500,000     28,750,000 250,000
28 V1J02Q33L0 A/T HT0 NEW PCX 150 ABS       30,970,000     31,220,000           250,000  31,500,000     31,750,000 250,000
29 B5D02K29M2 M/T EH0 New CB150 Verza SW       19,300,000     19,340,000              40,000  19,860,000     19,900,000 40,000
30 B5D02M29M2 M/T EG0 New CB150 Verza CW       19,940,000     19,980,000              40,000  20,600,000     20,640,000 40,000
31 Y3B02R17S3 M/T Plus HD5A SONIC 150R Plus       22,540,000     22,580,000              40,000  23,270,000     23,310,000 40,000
32 Y3B02R17S3A M/T Plus HDKA SONIC 150R HRR Plus       23,040,000     23,080,000              40,000  23,770,000     23,810,000 40,000
33 Y3B02R17S3B M/T Plus HDLA SONIC 150R Matte Black Plus       23,040,000     23,080,000              40,000  23,770,000     23,810,000 40,000
34 A5C02R37M2C M/T EWB CB150R Streetfire SE MP       27,310,000     27,350,000              40,000  28,140,000     28,180,000 40,000
35 A5C02R37M2B M/T EWA CB150R Streetfire SE Red       27,590,000     27,630,000              40,000  28,420,000     28,460,000 40,000
36 A5C02R37M2A M/T EW0 CB150R Streetfire SE Black       27,590,000     27,630,000              40,000  28,420,000     28,460,000 40,000
37 A5C02R37M2 M/T EV0 CB150R Streetfire STD       26,500,000     26,540,000              40,000  27,320,000     27,360,000 40,000
38 T4G02T31S1 M/T ES1 CRF150L       32,980,000     33,020,000              40,000  34,080,000     34,120,000 40,000
39 P5E02R22S2 M/T EX0 ALL NEW CBR 150R       34,010,000     34,040,000              30,000  35,110,000     35,140,000 30,000
40 P5E02R22S2A M/T EXA ALL NEW CBR 150R       34,710,000     34,740,000              30,000  35,810,000     35,840,000 30,000
41 P5E02R22S2B M/T EXB ALL NEW CBR 150R       34,900,000     34,930,000              30,000  36,000,000     36,030,000 30,000
42 P5E02R40M2 M/T EY0 CBR150R ABS       38,010,000     38,040,000              30,000  39,110,000     39,140,000 30,000
43 P5E02R40M2A M/T EYA CBR150R ABS       38,710,000     38,740,000              30,000  39,810,000     39,840,000 30,000
44 P5E02R40M2B M/T EYB CBR150R ABS       38,900,000     38,930,000              30,000  40,000,000     40,030,000 30,000
45 NSS250AJ IN A/T LB0 FORZA       76,950,000     76,980,000              30,000  78,250,000     78,280,000 30,000
46 L1K02Q34L0 A/T HV0 PCX Hybrid       40,970,000     41,220,000           250,000  42,090,000     42,340,000 250,000
47 CRF250RLI IN M/T EE1 CRF250RALLY       71,130,000     71,660,000           530,000  72,410,000     72,940,000 530,000
48 SH150ADH IN A/T HR0 SH150i       40,850,000     40,880,000              30,000  42,150,000     42,180,000 30,000
49 C125K IN M/T LA0 New Supercub C125        55,320,000     55,350,000              30,000  56,070,000     56,100,000 30,000
50 R5F04R25L0 M/T EKH NEW CBR 250RR STD       63,860,000     63,890,000              30,000  65,160,000     65,190,000 30,000
51 R5F04R25L0A M/T EK2 NEW CBR 250RR STD       63,860,000     63,890,000              30,000  65,160,000     65,190,000 30,000
52 R5F04R25L0B M/T EKJ NEW CBR 250RR STD       64,460,000     64,490,000              30,000  65,760,000     65,790,000 30,000
53 R5F04R24L0 M/T ELH NEW CBR 250RR ABS       69,860,000     69,890,000              30,000  71,160,000     71,190,000 30,000
54 R5F04R24L0A M/T  EL2 NEW CBR 250RR ABS       69,860,000     69,890,000              30,000  71,160,000     71,190,000 30,000
55 R5F04R24L0B M/T  ELJ NEW CBR 250RR ABS       70,460,000     70,490,000              30,000  71,760,000     71,790,000 30,000
56 R5F04R24L0C M/T EKK NEW CBR 250RR BLACK FREEDOM       58,910,000     58,940,000              30,000  60,210,000     60,240,000 30,000

Bantul Motor Wahana Maju